Fabula Rasa / Polski Teatr Tańca /chor. Maciej Kuźmiński